Yakında oraya geleceğiz ve Kellelerinizden kale yapacağız.
korkak çin.
# Zalimler için yaşasın Cehennem
__________________________________________
Soon we'il come there and build a castle from your Heads.
cowardly china.
# Live for the wrongdoers Hell
__________________________________________
很快我們就會到那裡,從你的頭上建造一座城堡。
怯china的中國。
#為不法之徒而生

Hacked By KuRaLsZ